Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ
Địa chỉ: 108A Lê Lợi, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3 831964
Fax: 0292 3 830354
Email: xuctiendautu.ct@gmail.com